Eigen beheer bouwen

U gaat bouwen in eigen beheer, hierdoor geniet u van vele voordelen, onder andere:

 • Vrije keuze in de bedrijven die werkzaamheden komen uitvoeren
 • Geen percentages die een hoofdaannemer over zijn onderaannemers rekent
 • De inkoop winst bij onderhandeling is voor u
 • Per onderdeel krijgt u verschillende aanbieders waaruit u een keuze kunt maken
 • Lager risico bij een eventueel faillissement, u heeft rechtstreeks overeenkomsten per onderdeel
 • Kortere lijnen per bedrijf, directe aansprakelijkheid en garanties tussen u en het bedrijf

Het zorgt echter ook voor een hogere belasting voor u als opdrachtgever, dit wordt opgevangen door uw eigen projectmanager. Deze zal al de werkzaamheden uit uw handen nemen die ervoor moeten zorgen dat het project van begin tot einde goed verloopt. U moet hierbij denken aan o.a.:

 • Zorgen dat er een correct en compleet pakket van bouwstukken komt te liggen (bouwtekeningen, constructiegegevens, grondonderzoeken, bestek, afwerkstaten etc.).
 • Na uw goedkeuring het doen van de aanbesteding in de markt per onderdeel apart. U kunt uw eigen bedrijven inbrengen of uw laten adviseren door de jarenlange ervaring die de projectmanager heeft opgedaan met diverse bedrijven.
 • Controle of de aanbiedingen compleet zijn en verwerken in een prijsvergelijk zodat u kunt zien op detail niveau welke aanbieding het beste is op dat moment.
 • Inkoop onderhandelingen voeren voor u of samen met u om de overeenkomst te sluiten per onderdeel
 • Opstellen van de planning en controle en coördinatie tussen de verschillende bedrijven om deze planning te handhaven of bij te schaven
 • Controle tijdens de uitvoering op het geleverde werk
 • Administratieve afhandelingen van afspraken, meer- en minderwerken, bouwbesprekingen en financiële controle (factuurcontrole)
 • Opleveringen van werkzaamheden voor u of samen met u
 • Nazorg, aanspreekpunt blijven om toekomstige zaken te coördineren

Samen wordt er gezorgd dat u goed geïnformeerd en geadviseerd wordt in de te maken keuzes en deze worden in uw belang ondergebracht bij de desbetreffende specialisten per onderdeel. Een deel van de kostenbesparingen zoals hierboven genoemd gebruikt u voor de kosten van de begeleiding, de rest is geheel in uw voordeel!

Zoals u ziet, het kost u dus niks extra